Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport razmatrali su i većinom glasova usvojili Šestomesečni izveštaj o relizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za period od januara do juna 2017. godine.

Ovo Preduzeće je u skladu sa Programom realizovalo ugovore za izvođenje radova koji se finansiraju iz kapitalnih subvencija budžeta Grada Novog Sada, u visini od 19.343.117,40 dinara, što je 65,74 % od planiranih za ovaj izveštajni period.

Savet je usvojio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2017. godinu, gde je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od 63.634.434,72 dinara, za koji iznos se i povećavaju planirani rashodi.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2017. godinu. Izmenama Programa povećava se ukupna vrednost investicionih radova za 2017. godinu u visini od 1.498.200,00 dinara koji su namenjenih za nabavku i ugradnju semaforskog sistema u Maloj dvorani ovog Preduzeća. Sredstva su dodeljena od subvencija iz budžeta AP Vojvodine, tako da se ukupan iznos subvencija iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu menja i iznosi 16.832.698,37 dinara.