Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja danas su na sednici većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Savet je, zbog tehničke greške u elektronskoj formi, povukao mišljenje dato na prethodnoj sednici Saveta na Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog), a nakon ponovnog razmatranja, članovi su većinom glasova prihvatili pomenuti Predlog.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada, u petak, 24. novembra.