Danas je održana XXVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine

2. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od januara do juna 2017. godine

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti  Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

4. Plan generalne regulacije naseljenog mesta Begeč

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog)

6. Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Sever I“ u Novom Sadu

7. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

9. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

10. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2017. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2017. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad  za 2017. godinu

29. Odluka o otpisu duga subjektu privatizacije Društvu za proizvodnju ulja Rafinerije nafte akcionarskog društva Beograd

30. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj: 020-961/2017-I (Ulica dr Nikole Krstića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Futogu, broj: 020-962/2017-I (Ulica Jovana Tucakova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Futogu, broj: 020-963/2017-I (Ulica Anastasa Bocarića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Petrovaradinu, broj: 020-964/2017-I (Ulica Milivoja Nikolajevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Rumenki, broj: 020-1075/2017-I (Ulica Đorđa Sp. Radojičića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku, broj: 020-1076/2017-I (Ulica Jovana Bikickog)

– Rešenje o davanju naziva keju u Sremskoj Kamenici, broj: 020-1077/2017-I (Kej Velje Ribara)

– Rešenje o izmeni Rešenja o davanju naziva ulici u Ledincima, broj: 020-1078/2017-I (Ulica Marije Jovanović)

31. Rešenje o odobravanju upotrebe naziva Grada Novog Sada Klubu malog fudbala „Kruna“ iz Novog Sada

32. Rešenje o odobravanju upotrebe grba Grada Novog Sada Studiju „Bečkerek“ d.o.o. iz Novog Sada

33. Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

34. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

35. Izmena Rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Pokret obnove Kraljevine Srbije“

36. Ostavka Miloša Ćurčića na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

37. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

38. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti dve članice Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika, sekretara i 11 članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju predsednika, sekretara i 11 članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Laza Kostić“, Kovilj

– Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije „Svetozar Marković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad