Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu.

Ovom Odlukom predviđena je izmena u poglavlju 6. Politika zarada i zapošljavanja, gde je smanjen planirani broj zaposlenih na neodređeno vreme sa 215 na 209 zaposlenih, a planirani broj zaposlenih na određeno vreme sa 15 na 11, što je u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Izmenjen je  i opis troška u grupi konta Ostala davanja zaposlenima koja nisu zarada, kako bi se isplatila solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 22.620,00 dinara, što je u skladu Aneksom I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije.

Savet je usvojio i Predlog odluke o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, kojom je definisan način plaćanja cene posebne parking karte kao i uslov i način korišćenja posebnih parkirališta.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će odbornice i odbornici raspravljati na narednoj sednici.