Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Kako je na sednici rečeno, promena važeće Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu predlaže se zbog izmene propisa koji uređuju broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta Grada. To zahteva i izmenu odredbe u važećoj Odluci kojom je određen maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme kod korisnika budžeta u skladu sa Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, koje je doneo ministar finansija. Prema tom Uputstvu lokalna vlast je u obavezi da u Odluci o budžetu za 2017. godinu u delu koji sadrži norme bitne za izvršenje budžeta, u posebnoj odredbi iskaže broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme za koje su u budžetu obezbeđena sredstva.

S obzirom da je Skupština Grada Novog Sada, na sednici od 29. septembra, donela novu Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno i određeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu, Odluka o budžetu izmenjena je samo u normativnom delu i ona predviđa da broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može da pređe maksimalan broj od 3.425 zaposlenih na neodređeno vreme i 346 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.771 zaposlenog.