Na danas održanoj sednici članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada su razmatrali i većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o izmenama Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada.

Izmene u Strategiji se odnose na promene naziva nosioca projekata (u slučaju JP Zavod za izgradnju grada u Novom Sadu, JP Poslovni prostor u Novom Sadu i GU za urbanizam i stambene poslove) i promene u nazivu postojećih projekata, izuzimanje postojećih projekata kao i uvođenje novih projekata, promene u iznosima planiranih sredstava za realizaciju projekata, promene rokova za realizaciju, promene izvora finansiranja projekata i slično, pri čemu se vodilo računa da izmene budu usklađena sa planovima i aktivnostima organizacija i institucija koje su nosioci projekata iz Strategije, u predstojećem periodu.

Savet je usvojio i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2018. godini realizovaće dve programske aktivnosti i to Upravljanje razvojem turizma i Promocija turističke ponude, kao i projekat Turistička signalizacija, za šta su planirana sredstava u iznosu od 72.595.361,00 dinara.