Na dnevnom redu današnje sednice Saveta za obrazovanje i sport bili su Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima, Predlog odluke o Izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola, Izveštaj o realizaciji Odluke o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole „Veljko Vlahović” Šangaj i Izveštaj o realizaciji Odluke o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Stepanovićevo.

Kako je na sednici rečeno, dugovanje Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad prema Javnom komunalnom preduzeću “Novosadska toplana” Novi Sad od 2011. godine povećavalo se iz godine u godinu zbog nelikvidnosti preduzeća. Tako da je na dan 4. decembra 2017. godine ono iznosilo ukupno 416.600.000,00 dinara. Javno preduzeće “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad obratilo se Gradu sa zahtevom za pomoć u rešavanju nastalog problema. U slučaju prekida isporuke toplotne energije ovom preduzeću došlo bi do nemogućnosti korišćenja sportskog dela objekta u kome se odvijaju trenažne aktivnosti i sportska takmičenja na raznim nivoima koja su od značaja za razvoj sporta na teritoriji Grada Novog Sada. Napomenuto je i da se u sportskim objektima SPENS-a na  godišnjem nivou održi 720 hiljada pojedinačnih treninga, a proda 250 hiljada ulaznica za korišćenje bazena i Ledene dvorane. U 2018. godini u sportskim objektima Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad održaće se četiri velika prvenstva: Evropsko prvenstvo u karateu za seniore, Evropsko prvenstvo u mačevanju za seniore, Evropsko prvenstvo u košarci za kadete i Svetsko prvenstvo u sambou. Najveći deo potrošnje odlazi na grejanje sportskih prostora, bazenske vode, potrošne toplotne vode za tuširanje sportista i slično. Ovom Odlukom o programu korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad obezbediće se rad i funkcionisanje dela objekta namenjenog za sportske aktivnosti koje su od značaja za Grad – naglašeno je na sednici Saveta.

Svi predlozi su prihvaćeni na sednici Saveta i biće upućeni na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.