Članice i članovi Saveta za budžet i finansije su na današnjoj sednici razmatrali amandmane na Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Odbornička grupa „Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić“  podnela je 16 amandmana na član 13. i član 14. Predloga odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu, a Savet je većinom glasova doneo zaključak da predloži Skupštini Grada Novog Sada da se predloženi amandmani ne usvoje.