Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe rada gradskih kulturnih ustanova za 2018. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Među prihvaćenim predlozima su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada “Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz”, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra “Rumenka”, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”.

Članovi Saveta većinom glasova prihvatili si i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u Novom Sadu, kao i Predlog odluke o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad.

Današnji Savet održan je u prostorijama Sterijinog pozorja, a nakon sednice direktor Sterijinog pozorja dr Miroslav Miki Radonjić upoznao je članove sa radom ove gradske ustanove.