Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja Skupštine Grada Novog Sada usvojili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Predlogom odluke izvršeno je usklađivanje sa izmenom Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, čime je propisano da se nepokretnosti u javnoj svojini mogu dati u zakup neposrednom pogodbom i u slučaju kada davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini traže udruženja koja ostvaruju saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kao i da se poslovni prostor može dati u zakup licima koja obavljaju delatnost starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Uređena je i situacija kada je za potrebe realizacije projekata za koje je utvrđeno da su od značaja za Grad (u oblasti: kulture, sporta, mladih i dr) potrebno izvršiti privođenje lokacija nameni i njihovo oslobađanje od lica i stvari, pa samim tim i iseljavanje zakupaca i korisnika iz poslovnih prostora koji se nalaze na tim lokacijama, tako da je predloženom Odlukom predviđen slučaj davanja poslovnog prostora u zakup neposrednom pogodbom kada zakup traži lice koje se nalazi u poslovnom prostoru koji se privodi nameni.

Prihvaćeni predlog upućen je Skupštini grada na razmatranje, a naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine u sredu, 27. decembra.