Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić poseti su danas Šnajder Elektrik DMS NS gde im je održana prezentacija proizvoda i projekata ove softverske IT komapnije za istraživanje, razvoj i inženjering u oblasti upravljanja elektroenergetskim sistemima.12-01-18-1

Tokom posete, generalni direktor Šnajder Elektrik DMS NS Dragan Popović predstavio je gostima proizvode kompanije, a reč je o DMS softveru, koji obuhvata razne analitičke funkcije za proračun i optimizaciju rada elektrodistributivnih kompanija. Pored toga, kompanija obezbeđuje alate potrebne za efikasno praćenje, upravljanje, dizajn i optimizaciju distributivnih sistema.12-01-18-2

Kako je objašnjeno, kompanija Šnajder Elektrik DMS NS okuplja više od 1000 stručnjaka, od kojih je 30 doktora nauka, iz oblasti energetike i računarstva sa višegodišnjom saradnjom sa univerzitetim, elektrodistributivnim kompanijama, proizvođačima i IT integratorima širom sveta. Šnajder Elektrik DMS softver je u upotrebi u preko 50 kompanija i više od 130 dispečerskih kontrolnih centara širom sveta.