Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada usvojili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala.

Članom 41. Odluke o organizovanju Radne organizacije “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad u osnivanju kao javnog preduzeća propisano je da je Preduzeće dužno da izvrši procenu vrednosti osnovnog kapitala u skladu sa propisima, kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Procenjena vrednost kapitala Preduzeća utvrđena je na osnovu Procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme i Procene vrednosti kapitala na dan 31.12.2016. godine koje je izradio Zavod za konsalting i veštačenja d.o.o. iz Novog Sada i iznosi 5.816.174.297,20 dinara.

Prihvaćeni predlog upućen je Skupštini grada na razmatranje, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici.