Profesor dr Tihomir Vejnović, lekar specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista perinatologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine, dobitnik je Februarske nagrade za 2017. godinu, odlučeno je na današnjoj, svečanoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.26-01-18-1

Najviše gradsko priznanje dodeljeno je prof. dr Tihomiru Vejnoviću za istaknuti akademski i klinički angažman sa međunarodno priznatim rezultatima rada u zdravstvu, izuzetan doprinos naučnoistarživačkoj delatnosti u medicini i ostvarena vizionarska dostignuća u novim zdravstvenim tehnologijama i organizaciji zdravstvene zaštite.

Inicijativu da visoko gradsko priznanje dobije prof. dr Tihomir Vejnović podneli su Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom “…iz kruga Vojvodina”, Udruženje za ginekološku endoskopiju Srbije i Udruženje “Mamarijum” iz Novog Sada. Novčani deo nagrade iznosi 130 hiljada dinara.

Prof. dr Tihomir Vejnović rođen je 22. novembra 1958. godine u Apatinu. U zvanje redovnog profesora na Katedri za ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabran je 2008. godine. Na mestu šefa Katedre je bio od 2011. do 2016. godine. Član međuodeljenskog odbora SANU za biologiju i humanu reprodukciju postaje 2004. godine, a za člana Akademije Medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva biran je 2006. godine. Imenovan je za počasnog člana doktora nauka Univerziteta Vasile Goldiš u Aradu 2013. godine. Član je Saveta Univerziteta u Novom Sadu od 2017. godine, a član je Odbora za humanu reprodukciju Odeljenja medicinskih nauka SANU od 2015. godine. U svojoj dugogodišnjoj karijeri organizovao je više od 150 naučnih i stručnih skupova i uspostavio je međunarodnu saradnju sa najeminentnijim stručnjacima iz oblasti ginekologije i akušerstva iz Nemačke, Velike Britanije, Rusije, Švedske, SAD, Austrije, Mađarske, Rumunije i drugih zemalja. Intenzivna stručna i naučna saradnja rezultirala je počasnim članstvom u pet međunarodnih udruženja i izborom za predsednika regionalnog Udruženja ginekologa i akušera DKTM 2012. godine. Osnivač je Srpsko-nemačkog udruženja ginekologa i akušera 2015. godine i Srpsko-mađarskog udruženja ginekologa i akušera 2016. godine. Objavio je preko 40 naučnih i stručnih radova, publikovanih u vodećim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Ključni doprinos njegovog naučnoistraživačkog rada je modifikacija tehnike carskog reza, koja je prezentovana u 17 zdravstvenih institucija širom sveta. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je 2017. godine odobrilo primenu modifikacije tehnike carskog reza kao naučno dokazane i proverene nove zdravstvene tehnologije. Ova operativna tehnika usvojena je i primenjuje se u zdravstvenim centrima više evropskih država, a tehnika doprinosi većoj bezbednosti pacijentkinja, bržem i kvalitetnijem oporavku žene od hirurškog zahvata i brže vraćanje u sredinu.26-01-18-2

Februarska nagrada dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije Grada i jedinstva svih njegovih građana. Ovo priznanje Skupština grada dodeljuje građaninu za objedinjene napore koji su u duhu slobodarskih tradicija Grada, negovanja međuljudske tolerancije i jedinstva svih njegovih građana za aktivnosti i dela koja afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome Grada Novog Sada, doprinos u kulturi, umetnosti, književnim delima, izučavanju istorijske građe i naučno istraživačke delatnosti u celini i istaknutom angažmanu u humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim oblastima, a povodom Dana Grada – 1. februara, dana kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.