Radionica “Upisna politika dualnog obrazovanja – uloga lokalne samouprave” održana je danas u Skupštini Grada Novog Sada, a predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić, obraćajući se prisutnima, istakao je da smo svi svesni koliko je sistem obrazovanja važan za pojedinca, za celu zemlju i celo društvo u celini.09-02-18-1

On je istakao da Grad Novi Sad prati ono što je predviđeno Zakonom o dualnom obrazovanju, te da primenu Zakon dočekuje na adekvatan način.

– Gradska uprava za obrazovanje pripremila je Predlog plana upisa u srednje škole za školsku 2018/19. godinu i pribavila je od škola predloge o obrazovnim profilima, dualnim profilima, trajanju obrazovanja, jeziku na kom se izvodi nastava, kao i o broju planiranih mesta za upis učenika – precizirao je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić.

On je objasnio da je preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Gradske uprave za privredu pribavljen podatak o deficitarnim kadrovima III i IV stepena koji je Unija poslodavaca Srbije dostavila Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dok su privredni subjekti dostavili svoje izjave, procenivši koje srednje škole na teritoriji Grada obrazuju ili bi mogle da obrazuju kadrove za njihove potrebe.09-02-18-2

Radionicu “Upisna politika dualnog obrazovanja – uloga lokalne samouprave” organizovala je Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabrijela Grujić ocenila je da je sinergija između privrede i obrazovanja “jedini ključ rešavanja svih problema u kvalitetu obrazovanja naših mladih ljudi”.

– Naš Zakon je usklađen sa potrebama naše privrede, koja počiva na malim i srednjim preduzećima. Moramo dati šansu svim mladim ljudima i svim kompanijama koje žele da otvore svoja vrata. Kada govorimo o sistemu obrazovanja, najveći benefit za naš mlade ljude je da savladaju savremeni tehnički i tehnološki razvoj. Naša je obaveza da mladim ljudima damo maksimalni kvalitet, a to znači da moramo da modernizujemo profile, da profili imaju više veština i ono što je najvažnije, da na teorijska, veoma značajna znanja, kada se otvore vrata kompanija, mladi ljudi prođu proizvodne procese i steknu ono što je najvažnije, a to je veština upravljanja znanjima – kazala je Grujić.09-02-18-3

Radionice su namenjene predstavnicima lokalne samouprave koji su zaduženi za obrazovanje, društvene delatnosti i privredu – članovima veća i zaposlenima, kao i lokalnim savetima za zapošljavanje. Pored Novog Sada, radionice su održane u Nišu, Vrnjačkoj Banji i Beogradu.