Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici razmatrali su Informacija o radu Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Novog Sada.

Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Novog Sada je humanitarna, neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija čija je glavna oblast delovanja očuvanje i unapređivanje pravne zaštite i ukupnog društvenog položaja vojnih invalida (ratnih i mirnodopskih) i korisnika porodične invalidnine (po osnovu poginulog borca i preminulog vojnog invalida) sa područja Novog Sada i broji 433 člana.

Predstavnik ovog Udruženja Slobodan Trkulja na današnjoj sednici naveo je aktivnosti koje sprovodi ovo Udruženje a to su, psihološka podrška, pravna pomoć i podrška, rehabiltacija i banjsko lečenje, čuvanje i negovanje tradicije kao i kulturne aktivnosti.

On je izneo da su realizovani projekti podržani od Grada Novog Sada i AP Vojvodine „Šta mogu sam“ i „Zajednici zajedno“, izdate su knjige  pod nazivom „Pravna zaštita vojnih invalida“ i „Hronika o Srednjobanatskom partizanskom odredu“, a redovno, već 20 godina  izlazi časopis „Vojni invalid“

Udruženje je član Svetske federacije veterana i ima dobru saradnju sa Asocijacijom heroja Ruske Federacije.