Na danas održanoj sednici članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su razmatrali i većinom glasova prihvatili, Predlog strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina.

U prvom delom ovog Predloga „Socio-ekonomska analiza stanja u sektoru poljoprivrede i ruralnim područjima Grada Novog Sada“, su obuhvaćeni najvažniji resursi stanja poljoprivrede kao što su, opšti podaci, osnovni makroekonomski indikatori, prirodni uslovi i resursi i zaštita životne sredine, radna snaga u poljoprivredi i transfer znanja i inovacije, tržišni subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnja i tržište poljoprivrednih proizvoda, stanje razvijenosti ruralnih područja, infrastrukturna uređenost ruralnih područja, društvena infrastruktura i socijalni razvoj u ruralnim područjima, kao i investicije i finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja u prethodnom periodu. U drugom delu ovog Programa pod nazivom „Akcioni plan za realizaciju Strategije“ je definisana vizija, strateški cilj i pravci razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Grada Novog Sada, odnosno definisana su prioritetna područja delovanja poljoprivredne politike i politike održivog ruralnog razvoja, kao i specifični strateški ciljevi, mere i projektne aktivnosti u okviru izabranih prioritetnih područja delovanja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Savet je usvojio i Predlog programa razvoja turizma Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina koji obuhvata, polazne osnove, metodologiju i proces izrade programa razvoja turuzma Grada Novog Sada, makroekonomsko okruženje i izgledi, turizam u svetu, Srbiji i Novom Sadu, komparativna analiza, analiza prednosti i nedostatka Grada Novog Sada kao turističke destinacije, ciljna tržišta, vizija i pozicioniranje Novog Sada kao turističke destinacije, ciljevi razvoja turizma, planovi rasta i akcioni plan za period 2018-2022. godiine kao i  prikaz prioritetnih turističkih proizvoda grada.

O oba prihvaćena predloga raspravljaće odbornice i odbornici na sledećoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.