Članovi Saveta za kulturu, na današnjoj sednici, većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház” za 2018. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni si u predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta gradskih ustanova kulture i to za Kulturni centar Novog Sada, Sterijino pozorje, Gradsku biblioteku, Muzej Grada Novog Sada, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Ustanovu za izradu tapiserija “Atelje 61”, “Novosadsko pozorište – Újvidéki Színház”, Pozorište mladih, Istorijski arhiv Grada Novog Sada, Ustanovu za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost” iz Futoga, Ustanovu za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač” iz Kisača i Kulturni centar “Rumenka” iz Rumenke.

Predložene rešenje naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine grada.