Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici upoznati sa Informacijom o radu Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada, povodom obeležavanja 2. aprila, Svetskog dana osoba sa autizmom.

Za autizam, koji beleži porast u odnosu na protekle godine, ne postoji lek, autizam nije bolest već stanje, odnosno spektar poremaćaja, pa su aktivnoisti ovog Društvo bazirane na prevenciji institucionalizacije dece, inkluziji u redovne vršnjačke grupe, odnosno u redovne vrtiće, osnovne i srednje škole, socijalizaciji, kvalitetno organizovanom slobodnom vremenu, kao i demarginalizacija istih kroz ukazivanje na minimalnost razlike između njih i tzv. neurotipične populacije. Veliki procenat dece uključen je u sistem obrazovanja ili u sistem socijalne zaštite kroz dnevne boravke

Mara Bošnjak, predsednik UO ovog Udruženja, na današnjoj sednici istakla je da su prateći decu sa autizmom došli do saznanja da je pored defektoloških, psiholoških i logopetskih tretmana, kao vrlo efikasan vid terapije kod dece su i aktivnosti kao što su vežbe relaksacije i kinezi terapije, terapijsko jahanje, plivanje, terapija muzikom i slikanje. Upravo zbog toga napravljene su radionice koje su organizovane i osmišljene ne kao obaveza i opterećenje već kao kvalitetno provedeno slobodno vreme.

Manifestacije koje se održavaju godinama unazad imaju kontinuitet, pa tako obeležavanje 2. aprila, Svetskog dana podizanja svesti o autizmu, uličnom akcijom „Kišobran za sve“, je prerasla  u manifestaciju pod nazivom „Aprilski dani autizma u Novom Sadu“ , kada tokom celog meseca aprila pojačanim aktivnostima promovišu rezultate rada Udruženja u cilju podizanja svesti u lokalnoj zajednici.

Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada pruža podršku u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe deci, mladima i osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama. Osnovano je 1999. godine, broji 122 člana i sve aktivnosti koje sprovodi finansiraju se putem projekata i donacija ili volontiranjem.