Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatrani su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu i na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu odnosi se na preusmeravanje sredstava u iznosu od 500.000,00 dinara sa programa „Znameniti datumi Grada Novog Sada“ na troškove redovne delatnosti, kako bi se obezbedila sredstva za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Navedenom izmenom, ukupan iznos sredstava planiran za realizaciju programskih aktivnosti Ustanove ostaje nepromenjen.

Predlogom rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2018. godinu, predviđeno je da se umesto štampe drugog izdanja fotomonografije „Slovačka lepota“ štampa knjiga o Kisaču „Sedemdesiat sukien mala“, s obzirom da se ove godine obeležava 245 godina dolaska Slovaka u Kisač. Planira se i prva faza prevoda na engleski jezik fotomonografije „Slovačka lepota u narodnoj nošnji“, koja će biti štampana u narednoj godini. Takođe Ustanova je uvidela da planirana sredstva za postavku lutkarske predstave za decu i pozorišne predstave za odrasle, neće biti dovoljna za obe predstave, te je odlučeno da se u ovoj godini realizuje samo postavka i premijera pozorišne predstave za odrasle. Navedenim izmenama, ukupan iznos planiran za realizaciju programskih aktivnosti Ustanove ostaje nepromenjen.

Članice i članovi Saveta za kulturu većinom glasova prihvatili su predloge rešenja, koji će biti upućeni na sednicu Skupštine Grada.