Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu i uputili je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Prema Predlogu odluke, bista našeg istaknutog arhitekte i projektanta današnjeg zdanja Matice srpske, kao i osvajača bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1896. godine, treba da se postavi na zelenoj površini kod Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, na raskrnici Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice. Bista Momčila Tapavice je poklon Matice srpske Gradu Novom Sadu, a prema Predlogu odluke obrazovaće se i Odbor koji će se starati o sprovođenju ove odluke.

Na današnjoj sednici članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu i uputili ga Skupštni Grada Novog Sada na razmatranje.