Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada poziva pravna i fizička lica da podnesu obrazložene inicijative za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2018. godinu.

Novembarska povelja Novog Sada, dodeljuje se kao društveno priznanje za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine – dana kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad i 25. novembra 1918. godine – dana kada je Velika Narodna Skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje, donela Odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Novembarska povelja Novog Sada dodeljuje se građaninu ili grupi građana za zajedničke rezultate i dostignuća ostvarena radom i zaslugama u negovanju demokratskih tradicija i jačanju zajedništva građana Novog Sada, privrednom razvoju, duhovnom stvaralaštvu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, prosveti, sportu i drugim delatnostima, humanitrnim i dobrotvornim aktivnostima i ispoljavanju hrabrosti u vanrednim situacijama, spasavanju ljudskih života i sprečavanju materijalnih šteta.

Za navedene rezultate i dostignuća, Novembarska povelja Novog Sada može se dodeliti i preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama.

Obrazložene inicijative za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2018. godinu, podnose se  Komisiji za  obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada, do 1. oktobra 2018. godine, na adresu Skupštine Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2.