Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o obrazovanju odbora za sprovođenje odluke o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu i prosledili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom odluke propisano je da je zadatak Odbora da sprovede Odluku o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu. Takođe, Predlogom odluke je utvrđeno da odbor ima predsednika i šest članova koje imenuje Skupština Grada Novog Sada.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine grada zakazanoj za četvrtak, 24. maja.