Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada usvojeni su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu.

Navedenim izmenama povećava se ukupna vrednost Programa investicionih aktivnosti za 2018. godinu, sa sadašnjih 29 na 33, 95 miliona dinara.  Povećanje u iznosu od 4, 95 miliona dinara obuhvata nabavku univerzalnog semaforskog sistema u Velikoj dvorani JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Razlog za izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2018. godinu je povećanje sredstava za kapitalne subvencije iz budžeta Grada Novog Sada, od dobijenih sredstava Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine namenjenih za realizaciju posebnog programa nabavke univerzalnog semaforskog sistema koji se sastoji od dve semaforske table, dva četvorostrana semafora za vreme napada i vreme igre i komandnog pulta sa ostalom pripadajućom opremom, čime se ispunjavaju uslovi za odigravanje međunarodnih i nacionalnih takmičenja iz košarke, odbojke, rukometa i futcala u ovom sportskom centru.

Većinom glasova prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje  o kojem će odbornici raspravljati na narednoj sednici.