Na današnjoj sednici Komisije za predstavke i predloge razmatrane su predstavke sugrađana koji su se neposredno obratili i izneli svoje probleme.

Komisiji za predstavke i predloge ponovo su se obratile predstavnice stanara zgrade u Ulici Mileve Marić broj 5 sa ponovljenim zahtevom da se iznađe rešenje kako bi mogli da uknjiže svoje stanove. Prema njihovim rečima, oni već više od 25 godina nisu u mogućnosti da izvrše uknjižbu svojih stanova, iako uredno plaćaju porez na njih, a razlog za to je, kako su navele, su nerešeni odnosi između nekadašnjeg Fonda za stambenu izgradnju i sadašnje Agencije. Nezadovoljne prethodnim odgovorima, zatražile su pomoć od Grada, s obzirom da taj problem traje toliko dugo. Komisija će, u skladu sa svojim nadležnostima, njihovu predstavku uputiti nadležnim službama na razmatranje.

Građani koji su se već obraćali u više navrata zbog problema sa pacijentima Metadonskog centra i danas su prisustvovali sednici i izneli svoje predstavke. Prema njihovim rečima, dosta problema je rešeno i situacija je donekle mirnija nego ranije. Međutim, njihov glavni problem, prolazak i zadržavanje narkomanskih zavisnika i dilera kroz njihovu ulicu, kojom svakodnevno prolaze i oni i njihova deca, ostao je i dalje nerešen. Kako su naveli, prema njihovim saznanjima, oko 600 korisnika metadona, prebačeno je u domove zdravlja da tamo preuzimaju svoju terapiju, oko 90 zavisnika biće prebačeno još do kraja godine, ali oko 90 pacijenata ostalo je da na toj adresi preuzima metadon, što njima opet predstavlja veliki problem. Oni su na današnjoj sednici zamolili da se iznađe mogućnost zatvaranja ulaza u Metadonski centar iz njihove ulice i da se koristi samo glavni ulaz, gde je moguća bolja kontrola ovih pacijenata i gde će policijska patrola imati bolji uvid u njihovo kretanje i ponašanje. Predsednik Komisije je rekao da će, u saradnji sa pokrajinskim Odborom za predstavke razmotriti ovu mogućnost i proslediti zahtev nadležnim institucijama.

Na sednici su razmotreni i odgovori na ranije postavljena pitanja sugrađana i oni će biti prosleđeni na njihove kućne adrese.