Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1. – 31.12.2017. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Komunalne policije Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala.

Savet je usvojio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja sa Finansijskim izveštajem javno komunalnih preduzeća Novi Sad za 2017. godinu i to za: Novosadsku toplanu, Gradsko zelenilo, Tržnicu, Lisje, Informatiku, Vodovod i kanalizaciju, Čistoću i Zoohigijenu i veterinu Novi Sad.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora javno komunalnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2017. godinu za JKP „Tržnica“, „JKP „Lisje“, JKP „Informatika“, JKP „Čistoća“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Zoohigijena i vetrina Novi Sad“, članovi Saveta su većinom glasova prihvatili i zajedno sa ostalim predlozima rešenja i Izveštajem uputili Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.