Na danas održanoj sednici članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su razmatrali i većinom glasova prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar – decembar 2017. godine.

U 2017. godini Turistička organizacija Grada Novog Sada je realizovala iznos od oko 67,6 miliona dinara u odnosu na planiranih 94,6 miliona dinara, što je 71,5 % sredstava u odnosu na plan. Deo sredstava u odnosu na plan, odnosno 28,5 % koji nije realizovan odnosi se na nabavke čija se realizacija odvija delom i u 2018. godini za koje će obaveze biti plaćene u 2018. godini. Ostvaren je prihod od  prodaje suvenira u iznosu od oko 54 hiljade dinara i naplata boravišne takse je veća za oko 34 % od planirane.

Kratkim osvrtom može se zaključiti da je 2017. godina bila izuzetno uspešna godina, kako u promociji tako i u razvoj turističke ponude Grada Novog Sada, što je i rezultiralo nastavljenim kontinuitetom rasta broja noćenja i dolazaka u Novi Sad. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije ostvaren je rast dolazaka za 11,8%. i noćenja za 1,9%. Međutim, ostvarena je veća naplata boravišne takse za čak 28,9%, što ukazuje da svi smeštajni objekti nisu dostavljali podatke RZS.

Turistička organizacija Grada Novog Sada imala je 25 promotivni nastupa i učestvovala je u oreganizaciji 2 velika događaja. Sprovedena je kontinuirana kampanja na televiziji, radiju, putem štampanih medija, bilborda, internet portala i društvenih mreža. Realizovana je treća faza postavljanja informativne turističke signalizacije, kao i veliki broj projektnih aktivnosti, organizovane su promotivne turističke ture i nastavljena je saradnja sa turističkom privredom Novog Sada, odštampan je i nabavljen promotivni materijal kojim je promovisan Novi Sad i organizovane su obuke i predavanja za predstavnike turističke privrede.