Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o finansiranju programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2018. godini i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke, za finansiranje programa stambene podrške iz budžeta Grada Novog Sada obezbeđuju se sredstva u iznosu od 209.063.602 dinara. Ova sredstva raspoređena su za unapređenje uslova stanovanja za lica bez odgovarajućeg stana, potom za pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće, odnosno pomoć za izradu tehničke i geodetske dokumentacije za ozakonjenje, za stambeno zbrinjavanje, odnosno obezbeđivanje privremenog smeštaja korisnicima do rešavanja njihovih stambenih potreba i za sticanje svojine korisnika stambene podrške putem kupovine, pod neprofitnim uslovima, stanova koji su organizovanjem izgradnje pribavljeni u javnu svojinu Grada Novog Sada. Predlogom odluke predviđeno je da se prva tri navedena vida stambene podrške realizuju preko pojedinačnih programa, dok saglasnost za četvrti daje Skupština Grada Novog Sada.

Prihvaćeni Predlog odluke treba da se nađe na narednoj sednici Skupštine grada, koja se održava u petak, 15. juna.