Članovi Saveta za budžet i finansije na danas održanoj sednici većinom glasova nisu prihvatili amandmane Odborničke grupe “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić” na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu. Odbornička grupa “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić” podnela je sedam amandmana na član 11. i član 12. Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu.