Članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke, planirana sredstva za vatrogasnu opremu – nastavak realizacije iz 2017. godine u iznosu od 2.212.720 dinara umanjuju se na iznos 2.072.268 dinara, kao posledica uštede ostvarene u postupku javne nabavke. Potom, planirana sredstva za specijalizovano vozilo za prevoz ljudstva i opreme specijalističkih timova – nastavak realizacije iz 2017. godine u iznosu od 4.500.000 dinara umanjuju se na iznos 4.255.134 dinara, kao posledica uštede ostvarene u postupku javne nabavke. Planirana sredstva za navalno vatrogasno vozilo u iznosu od 25.000.000 dinara umanjuju se na iznos od 3.500.000 dinara. Kako je objašnjeno na sednici Saveta, na osnovu specifikacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, procenjena vrednost navalnog vatrogasnog vozila iznosi 35.000.000 dinara, pri čemu je očekivani rok isporuke za vozilo zahtevnih karakteristika najmanje devet meseci. Kako navedeno vozilo neće biti isporučeno do kraja kalendarske godine, planirana sredstva su umanjena, a ostatak sredstava će se planirati u 2019. godini u skladu sa planiranom dinamikom isporuke.