Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Saveta Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2018. godinu i uputili ga na razmatranje Skupštini Grada Novog Sada. Na današnjoj sednici većinom glasova Saveta prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2018. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, potom Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za planove i Predlog rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove.

O prihvaćenim predlozima trebalo bi da raspravljaju odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada, u petak 29. juna.