Danas je održana XXXVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godine

2. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zajedničko obavljanje delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga, sa prilozima koji čine njegov sastavni deo

3.  Zaključak o Ugovoru o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Stan NS“ D.O.O. Novi Sad

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

5. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini

6. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije

7. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu

8. Odluka o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu

9. Odluka o izmeni Odluke o finansiranju Programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2018. godini

10. Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu u 2018. godini

11. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

12. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

13. Odluka o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u budžetu Grada Novog Sada

14. Plan detaljne regulacije Detelinara III u Novom Sadu

15. Plan detaljne regulacije dela Državnog puta IB-12 u Kaću

16. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3392/40 K.O. Novi Sad I)

17. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu sestara Ninković)

18. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Mali Beograd – Veliki rit II u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Peđe Milosavljevića)

19. Odluka o izradi Plana generalne regulacije mreže pijaca sa izborom lokacije za veletržnicu u Novom Sadu

20. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Rasadnik)

21. Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Rumenke

22. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Karagače u Petrovaradinu

23. Odluka o izradi plana detaljne regulacije zone male privrede u Futogu

24. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Veterničke rampe u Novom Sadu

25. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Aerodroma „Novi Sad – Čenej“ u Novom Sadu

26. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od januara do decembra 2017. godine

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

32. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu

33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu

34. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

35. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

36. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

37. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

38. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu

39. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

40. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2018. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2018. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2018. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2018. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2018. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad po osnovu dobiti ostvarene u 2015. godini

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad po osnovu dobiti ostvarene u 2016. godini

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2018. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2018. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2018. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2018. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2018. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2018. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2018. godinu

68. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ Novi Sad

69. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ Novi Sad

70. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ Novi Sad

71. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje

72. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i ERKER INŽENJERING DOO NOVI SAD

73. Rešenje, kojim se Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Novog Sada odobrava upotreba naziva i grba Grada Novog Sada

74. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika srpskom dobrovoljcu u Veterniku

75. Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

76. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove

77. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Predlog rešenja o razrešenju članice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Predlog rešenja o imenovanju članice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članice Upravnog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Predlog rešenja o razrešenju predsednice i članova Privremenog upravnog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članice Nadzornog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika srpskom dobrovoljcu u Veterniku

– Predlog rešenja o razrešenju zamenika predsednika i izboru zamenice predsednika Saveta za ekonomski razvoj Grada

– Predlog rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad