Komisija za rodnu ravnopravnost je na današnjoj sednici utvrdila Program aktivnosti u okviru akcije „Dan jednakih plata 2018. godine“. Akcija će imati za cilj da skrene pažnju javnosti na neravnopravan položaj žena u pogledu prosečnih zarada, koje ostvare žene i muškarci i da ukaže na potrebu preduzimanja suštinskih aktivnosti u ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

– S obzirom na to da je prošle godine, kada je Komisija za rodnu ravnopravnost po prvi put organizovala i sprovela ovu akciju, odziv privrednih subjekata bio zaista velik, a akcija veoma uspešna, smatram da je neophodno da održimo kontinuitet i da je sprovedemo i ove godine – rekla je predsednica Komisije Mirjana Vasilić.

Ona je naglasila da se, nažalost i ove godine zapaža razlika između prosečne zarade koju ostvaruju žene i muškarci od oko 11% i da je neophodno i dalje ukazivati na taj problem i dodala da suštinsko zalaganje i konkretne akcije mogu pospešiti naše nastojanje da u punom kapacitetu sprovodimo načela rodne ravnopravnosti.

Zbog toga će Komisija uputiti poziv svim privrednim subjektima u Gradu Novom Sadu, kao i svima koji žele da budu društveno odgovorni i doprinesu podizanju svesti o potrebi za rodnom ravnopravnošću, da svojim učešćem podrže ovu akciju i da omoguće ženama da ostvare popust na robu i usluge u iznosu od upravo tih 11% razlike u zaradi.

Na sednici je dogovoreno da se akcija „Dan jednakih plata 2018. godine“ u Novom Sadu održi 14. decembra, a da se do tada akcija promoviše i da se omogući svim zainteresovanim da se prijave i uzmu učešće u njoj.