Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između ulica Ondreja Marčoka i Trga Jana Amosa Komenskog u Kisaču i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Većinom glasova Savet je prihvatio i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije centra Budisave, potom Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije centra Stepanovićeva, Predlog Plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet Jugovićevo).

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.