Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja “Novi Sad” Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Većinom glasova, Savet je prihvatio i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu, potom Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu, Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja “Novi Sad” Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad i Analizu “Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2017. godine” Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada.