Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici Savet je prihvatio i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2017. godinu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada zakazanoj za petak, 28. septembra.