Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva Javno skladište Slobodna carinska zona Novi Sad ad Novi Sad.

Na dan 31. avgusta 2018. godine utvrđeno je da potraživanje Grada Novog Sada – Gradske poreske uprave, prema ovom privrednom društvu, po osnovu izvornih javnih prihoda-poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, sa stanjem na dan 31. avgust 2018. godine, iznosi 125.513.709,46 dinara, od toga glavnica 88.264.971,88 dinara i kamata 37.248.737,78 dinara.

Savet je prihvatio i Predlog odluke o dopuni Odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje. Gradska poreska uprava utvrdila je dugovanja privrednog društva “Simpo“ a.d. Vranje, po osnovu neizmirenih lokalnih javnih prihoda na dan 31.12.2017. godine sa obračunatom kamatom do 19.04.2018. godine, koja ukupno iznose 29.446.291,86 dinara, dok su potraživanja javnih komunalnih preduzeća za isti period u iznosu od 6.932.224.34 dinara.