Na danas održanoj sednici članovi Saveta za komunalne delatnosti su većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni Odluke o Zonsko-tarifnom sistemu, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad.

Savet je usvojio i uputio Skupštini grada na dalje razmatranje Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, za period januar-jun 2018. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za period januar-jun 2018. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine i Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za period od  januara do juna 2018. godine.