Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama predložiće Gradu nove mere za suzbijanje vršnjačkog nasilja, ali prevashodno za borbu protiv narkomanije među decom i mladima, odlučeno je na današnjoj sednici ovog tela. S obzirom na to da ovaj problem prevazilazi obrazovne ustanove, ali je i dalje prisutan na ulicama, Koordinaciono telo će pokrenuti inicijativu kojom bi se maloletnicima onemogućilo da u kasnim večernjim satima budu na ulici bez pratnje punoletne osobe. Takva mera je već zastupljena u pojedinim evropskim državama i dala je dugoročne rezultate.

– Zahvaljujući nizu mera, među kojima je i ova, Island je procenat mladih koji aktivno koriste alkohol i psihoaktivne supstance za 20 godina sveo sa 44 na svega pet odsto. Ideja je da mlađi od 16 godina ne smeju da borave van kuće bez pratnje punoletne osobe koja za nju odgovara nakon 22 časa zimi, odnosno iza ponoći leti. Takođe, predlažemo i apsolutnu zabranu ulaska maloletnicima u bilo koju vrstu ugostiteljskog objekta nakon 22 časa – rekao je član Gradskog veća za obrazovanje i predsednik Koordinacionog tela Vladimir Jelić.

Koordinaciono telo takođe će predložiti i svim novosadskim školama da uvedu edukacije za roditelje na kojima će ih stručne osobe uputiti u problematiku narkomanije, ali ih i upoznati sa alternativnim načinima kako bi svojoj deci mogli pomoći da ostanu dalje od te pošasti.

– Brojna istraživanja su pokazala da kvalitetno provođenje vremena sa decom u prirodi, koncertima, kulturnim sadržajima ili sportskim aktivnostima znatno smanjuje rizik da maloletnici posegnu za alkoholom ili nekom psihoaktivnom supstancom. Zajedničkim aktivnostima se jačaju porodične veze između roditelja i deteta i porodica postaje bezbrižno okruženje – istakao je Jelić.

On je podsetio da je Grad već uključio roditelje u strategiju borbe protiv narkomanije deljenjem besplatnih testova na narkotike, kao i uvođenjem besplatnih sportskih aktivnosti u svim novosadskim školama.