Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama predstavljen je Okvirni plan aktivnosti povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Savet je usvojio predlog da se manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održi u Novom Sadu i da ceo mesec decembar bude posvećen osobama sa posebnim potrebama.

Udruženja osoba sa posebnim potrebama u ovom periodu će se predstaviti sa panoima koji će biti izloženi u centru Grada Novog Sada kao i jednom zajedničkom brošurom u kojoj će sva udruženja prikazati svoje dosadašnje aktivnosti.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u socijalnom  i ekonomskom životu društva.