Komisiji za predstavke i predloge danas su se obratili građani sa predstavkama koje se odnose na urbanističke i komunalne probleme. U Veterniku u Ulici Nova 42 dve porodice, kako su naglasili, iako žive u legalizovanim objektima i uredno plaćaju porez, nemaju izgrađen put, kanalizaciju ni ulično osvetljenje.

Na Klisanskom bregu u Ulici Ilije Nešina postoji problem sa odvođenjem atmosferskih voda, naročito kada su jače padavine, a takođe, nemaju ni ulično osvetljenje.

Jedna sugrađanka ukazala je na problem u samom centru grada, tačnije u Dunavskoj ulici, gde su pešaci svakodnevno ugroženi od strane motornih vozila i bicikala iako je to pešačka zona. Naime, ona kaže da dostavna vozila ne poštuju odluku da samo u jutarnjim satima imaju pravo ulaska u tu ulicu, već tokom celog dana prolaze. Neretko se desi da bude po nekoliko vozila u isto vreme, što, prema njenim rečima veoma ugrožava pešake, a naročito turiste koji su zatečeni takvim ponašanjem.

Članice i članovi Komisije su doneli zaključak da sve današnje predstavke upute nadležnim upravama i službama na razmatranje i rešavanje spornih situacija.

Na sednici su razmatrani i pristigli odgovori na ranije upućene predstavke, koji će biti prosleđeni na kućne adrese svih podnosilaca.

Predsednik Komisije Marko Jovanović podneo je i kraći izveštaj o radu Komisije. U Izveštaju se kaže da je tokom ove godine, zaključno sa septembrom, Komisija održala 28 sednica na kojima je razmatrala 82 predstavke, 17 pismenih i 65 usmenih. Pored redovnog prijema građana u Skupštini Grada svake prve srede u mesecu, Komisija je od januara ove godine uvela i praksu da svoje sednice održava u mesnim zajednicama i mesnim kancelarijama, gde su građani imali priliku da neposredno iznesu svoje predstavke i predloge Komisiji. U izveštajnom periodu Komisija je posetila osam mesnih zajednica i rešila 40 predstavki građana koji su se obratili. Kako se dalje navodi u Izveštaju, najveći broj predstavki odnosio se na stambeno-komunalne i urbanističke probleme (59), socijalne probleme (3), imovinsko-pravne i ostalo. Najviše predstavki upućeno je opštinskim organima, javnim preduzećima, a jedna je bila vezana za poslove policije.