Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom odluke propisano je da Skupština Grada Novog Sada određuje stajališta u međumesnom prevozu putnika, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nadstrešnicu na autobuskim stajalištima postavlja Gradska uprava za saobraćaj i puteve na osnovu programa koje donosi Gradsko veće Grada Novog Sada, predviđenim sredstvima za ovu namenu iz budžeta Grada Novog Sada. Objekat za prodaju autobuskih karata, novina, cigareta i drugo, propisano je da postavlja Javno gradsko saobraćajno preduzeće “Novi Sad”, Novi Sad.

Na današnjoj sednici Savet je usvojio i Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2019. godini, kojom je propisano da umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga ostvaruju porodice sa troje ili više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Umanjenje se ostvaruje za komunalne usluge koje pružaju javno komunalna preduzeća Novig Sada i to, “Novosadska toplana”, “Vodovod i kanalizacija” i “Čistoća”, a naplaćuje ih JKP “Informatika” Novi Sad putem jedinstvenog mesečnog računa. Visina umanjenja obaveze plaćanja komunalnih usluga za porodice sa troje, četvoro i petoro dece iznosi 30%, za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece iznosi 40%, dok za porodice za devetoro i više dece iznosi 50%.