Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2019. godini i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke, pravo na umanjenje ostvaruju porodice sa troje i više dece, do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, i to čiji članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za rasejana lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Pravo na umanjenje, kako je navedeno u Predlogu odluke, ostvaruje se za komunalne usluge koje pružaju JKP “Novosadska toplana”, JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Čistoća”, a naplaćuje ih JKP “Informatika” putem jedinstvenog mesečnog računa. Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga, objašnjeno je na sednici, utvrđuje se u visini od 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, najkasnije do 25. januara 2019. godine.