Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o taksi prevozu putnika, Predlog odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2018. godinu i Predlog odluke o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“  Novi Sad za 2018. godinu.

Savet je usvoji i uputio Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu.