Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama predstavljena je Informacija o radu Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara novosadskog regiona.

U okviru opštih programskih zadataka ovo Udruženje radi na rešavanju socijlanih problema svojih članova u organizovanju mođusobne pomoći u duhu humanizma i solidarnosti, a naročito onih kategorija kojima je potrebna društvena briga i zaštita. Organizuje obrazovne, kulturno-zabavne i sportskog aktivnosti za svoje članove u vidu rehabilitacije, a sportske aktivnosti koje su zastupljene su atletika sa bacačkim disciplinama, streljaštvo, šah, pikado, košarka u kolicima i stoni tenis, odakle su proizišli najbolji stonoteniseri koji su proslavili Novi Sada i Srbiju.

U toku svog rada Udruženje je nabavljalo ortopedska pomagala, obezbeđivalo sredstava za odmor i oporavak, bilo je nosilac projekata za uklanjanje arhitektonskih barijera i izgradnji rampi u Domu zdravlja u Temerinu, u Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, kao i u Opštini Žabalj. Pokrenulo je inicijativu o formiranju Pregovaračkog odbora koji je u pregovorima sa Vladom Srbije izdejstvovao novo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvoz vozila sa carinskim olakšicama, kao i pravo na invalidska kolica boljeg kvaliteta.

Udruženje  je odnovano 1978. godine kao Savez paraplegičara Vojvodine, a 1985. godine se deli na lokalne organizacije tako da pokriva devet Opština Južnobačkog regiona i u svom sastavu ima 102 člana.