Članovi Saveta za kulturu Skupštine Grada Novog Sada na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen – obeležja “Šajka” na Petrovaradinskoj tvrđavi i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu u Novom Sadu.

Prema Predlozima, zadaci oba odbora su da sprovodu Odluku o postavljanju spomen-obeležja “Šajka”, odnosno Odluku o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu. Odbori imaju predsednika i četiri člana, koje imenuje Skupština Grada Novog Sada, dok će stručne poslove za njihove potrebe obavljati Gradska uprava za kulturu.

Predlozi odluka upućeni su Skupštini grada na razmatranje.