Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada.

Imajući u vidu da je Zakon o javnim agencijama izmenjen i dopunjen, kao i da je donet novi Zakon o energetici pristupilo se izradi Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada, radi usaglašavanja sa navednim propisima.

Predlogom odluke, radi usaglašavanja sa Zakonom o energetici, propisano je da Agencija za energetiku, između ostalog, obavlja i poslove koji se odnose na preduzimanje aktivnosti u cilju uspostavljanja i održavanja sistema energetskog menadžmenta u Gradu Novom Sadu, predlaganje akta kojim se propisuju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijumi za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuje način i postupak sticanja tog statusa, način vođenja registra povlašćenih proizvođača toplotne energije i njegova sadržina, i podsticajne mere za proizvodnju toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije. Takođe, ovom izmenom predviđeno je da Agencija izdaje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije i snabdevanje toplotnom energijom i da rešava o privremenom i trajnom oduzimanju izdatih licenci.

Predlogom odluke predviđeno je da Upravni odbor ima predsednika i šest članova koje imenuje i razrešava Skupština Grada Novog Sada i propisani su uslovi za njihovo imenovanje kao i dužina trajanja mandata od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja još dva puta.

Ovim Predlogom odluke propisani su i uslovi za imenovanje direktora Agencije i predviđeno je da Skupština Grada Novog Sada imenuje i razrešava direktora i to na period od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja još dva puta, a detaljnije je razrađen javni konkurs i utvrđena su merila na osnovu kojih se ocenjuje stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata u izbornom postupku.