Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatrani su i većinom glasova su prihvaćeni Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“ , Kisač za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Novi Sad za 2019. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu.

Članice i članovi ovog Saveta nisu imali primedbe i prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad.

Prihvaćeni predlozi biće upućeni Skupštini Grada na dalje razmatranje i usvajanje.