Predlog odluke o davanju podrške za učešće Grada Novog Sada u VII fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije jedina je tačka koju su članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrali na današnjoj sednici.

Predlogom odluke o davanju podrške za učešće Grada Novog Sada u VII fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije, koja je pripremljena u skladu sa pravilima i zahtevima Svetske zdravstvene organizacije, utvrđeno je da Skupština Grada Novog Sada podržava učešće Grada Novog Sada u VII fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije, kao i da prihvata ciljeve i zahteve ove faze.

VII faza Evropske mreže zdravih gradova baziraće se na glavnoj odrednici – zdravlju, kao jednom od najvažnijih društvenih resursa, kao i na dogovorenom evropskom okviru politike koji se odnosi na pokretanje akcija svih nivoa vlasti i društva, za postizanje najvažnijeg cilja – zdravlja i blagostanja. Ova faza zasniva se na inovacijama, liderstvu, zajedničkom rukovođenju i odgovornošću u oblasti zdravlja i blagostanja, a njenom primenom stvara se prilagodljiv i praktični okvir za postizanje Agende 2030 Ujedinjenih nacija na lokalnom nivou.

Odlukom Skupštine Grada Novog Sada, Grad Novi Sad je 2012. godine pristupio V fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije i time postao jedini grad iz Republike Srbije koji je član ove mreže. Novi Sad je primljen u Evropsku mrežu zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije u decembru 2012. godine, kada se pridružio u V fazi projekta „Zdravi gradovi“, koja se okončala 2013. godine, a zatim uspešno realizovao aktivnosti VI faze 2014-1018. godine.

Grad Novi Sad je u svojim aktivnostima, programima i projektima davao značaj svim ključnim temama, a posebno se ističu briga o deci i starima, socijalna i zdravstvena zaštita, prevencija oboljenja i promocija zdravlja, aktivan život, zdravo okruženje, transport i urbano planiranje, kao i razvoj socio kulturnih vrednosti i drige brojne aktivnostima koje za ishod imaju očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika Grada Novog Sada.