Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić učestvuje na II Svetskom forumu lokalnih uprava, koji se od 24. do 26. januara održava u Sevilji. Tokom trajanja foruma, predsednik novosadske Skupštine učestvuje na sesijama i predavanjima za gradonačelnike i visoke predstavnike 113 gradova širom sveta,25-01-19-1

a među prezentacijama će se naći Novi Sad, kao i Sombor, koji takođe učestvuje na Forumu. Forum ima za cilj da se delegacije lokalnih vlada bolje upoznaju, prezentuju lokalne projekte usmerene ka međusobnoj saradnji u budućnosti, a poruka Foruma je da se ništa ne može učiniti na globalnom nivou ukoliko se ne postigne na mikro planu, odnosno na lokalnom nivou.

Prve sesije Foruma počele su juče, a predstavnicima lokalnih vlasti danas se obratio i kralj Španije Filip VI. Kako je rečeno na uvodnom izlaganju, II Svetski forum lokalnih uprava je događaj gde učesnici treba da kreiraju planove za saradnju između različitih gradova, te je i fokus ovogodišnjeg foruma otvaranje lokalnih vlasti kako bi se postigli odgovarajući ciljevi.25-01-19-2 Primarni ciljevi, istaknuto je, jeste kako da gradovi postanu još udobnije mesto. Podvučeno je da tri elementa objedinjuju interese gradova koji učestvuju na II Svetskom forumu: pametni gradovi (smart cities), turizam i održivost, dok je, u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, kao četvrti stub lokalnih uprava istaknuta je inkluzivnost gradova. Dodatne teme II Svetskog foruma lokalnih uprava jesu obrazovanje, socijalna integracija, inovacije u zapošljavanju i odgovornost kompanija, kroz saradnju privatnog i javnog sektora, ali i rešenja za globalno zagrevanje.25-01-19-3

Među prisutnim lokalnim upravama, nalaze se predstavnici gradova sa svih kontinenata. Na Forumu je prisutno 113 delegacija, odnosno oko 1.300 učesnika, predstavnika gradova i institucija, čiji dijalog takođe treba da ponudi rešenja za globalno zagrevanje, nezaposlenost, nejednakost i siromaštvo.