Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatrana je Informacija o Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2019. godinu.

Konkurs je objavljen 25. januara na zvaničnoj prezentaciji grada Novog Sada, a za njegovo finansiranje ili sufinanasiranje opredeljeno je 50 miliona dinara iz budžeta Grada Novog Sada. Najveći deo sredstava u visini od 25 miliona dinara, predviđen je za programe udruženja građana koje realizuju udruženja slepih, slabovidih i gluvih osoba, osoba obolelih od paraplegije, distrofije, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih osoba, osoba obolelih od autizma i daunovog sindroma, invalida rada, boraca, civilnih invalida rata, ratnih vojnih invalida i ratnih i mirodopskih vojnih invalida. Za programe dnevne podrške u zajednici koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, osoba obolelih od retkih i teški hroničnih bolesti i članova njihovih porodica, starih osoba, lečenih zavisnika i svih ostalih socijalno ugroženih grupa, predviđen je iznos od 10 miliona dinara. Ukupan iznos od osam miliona dinara opredeljen je za program podrške za samostalan život u društvu osoba sa invaliditetom, dva miliona dinara za programe podrške porodici sa decom, a pet miliona dinara za programe savetodavno-terapijske, socijalno-edukativne i rehabilitaciono-terpijske.

Prisutnim novosadskim udruženjima građana koja realizuju programe u oblasti socijalne zaštite iz ovog Javnog konkursa, na današnjoj sednici, Savet je pojasnio način konkurisanja  i razgovarao o problemima na koje ova udruženja nailaze.